Bijna altijd ligt er een conflict ten grondslag als beroep op een mediator wordt gedaan. Kenmerkend hierbij is dat de betrokkenen de intentie hebben om uit het conflict te komen. In mijn werkwijze kijk ik met betrokkenen kort terug naar het verleden, waarna we het conflict bespreken. Vervolgens werken we aan een haalbare oplossing waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Als mediator stel ik mij hierbij neutraal op, begeleid de gesprekken en werk toe naar de eerder genoemde haalbare oplossing.

We starten met het benoemen van het conflict en stellen dit vervolgens schriftelijk vast in een overeenkomst. We eindigen met een convenant of een vaststellingsovereenkomst waarin staat beschreven wat betrokkenen zijn overeengekomen. Vanzelfsprekend rust er geheimhouding op de gesprekken. Het convenant en de vaststellingsovereenkomst zijn rechtsgeldig en openbaar.

Neem contact met mij op voor meer informatie.